گپ‌وگفتی‌ با جناب‌ آقای‌ دانش‌ گیتی‌ در خصوص‌ سبک‌ زندگی‌ سالم

14 مرداد 1398
نویسنده:  

سبک زندگی سالم یکی از عناصر اصلی زندگی روزمره ، می باشدچراکه تعیین کننده ی روند چرخه ی معیشت است

 

 

امروزه سبک های متفاوتی اززندگی رواج پیداکرده اندکه برخی ازآنهامخرب و برخی دیگرموثرواقع شده اند. دراین خصوص ماا فردفرهیخته وصاحب نظرازدیدگاه تخصصی به این موضوع می پردازیم.

آقای دانش گیتی متولد یکم تیرماه 1359می باشند. رشته ی دانشگاهی ایشان هنرهای زیبا ، تصویرسازی وگرافیک بوده است وفعالیت شغلی ایشان درزمینه تولیدفیلم وانیمیشن درقالب نویسندگی وکارگردانی می باشد. ازعلایق ایشان می توان به ورزش و موسیقی و خواندن کتاب اشاره نمود. یکی ازویزگی های منحصربه فردایشون فعال بودن درحوزه ی محیط زیست می باشد.

درخصوص سوال : ازديدگاه شماباتوجه به حيطه ى تخصصى خود چگونه مى توان سلامت رادرجامعه گسترش داد ؟ این گونه پاسخ می دهند

حرفه ی من بیشترمی توانددرامرآموزش وفرهنگ سازی ، درواقع یعنی ازطریق مدیا های جدید، انیمیشن ، وبسری ،فیلم های کوتاه  ، داستان های کوتاه و آیتم های کوتاه تاثیرگذارکمک کند. ازمجموعه ی این محصولات میتونیم درزمینه ی حوضه ی تخصصی بنده ،  افکاردرست، رفتارهای درست وآسیب شناسی هاکمک گرفت. درواقع آن چیزی که باعث شده خیلی ازنارسایی هاومشکلات درجامعه وخانواده هادیده شود وبه آنهاعادت کنیم رامی توانیم بااین ترفنداصلاح کنیم. همانندعادت های ترافیکی ورانندگی ، رفتارکردن درطبیعت و ...... بنابرابن آموزش دراین حوزه باتوجه به تخصص بنده می تواند بسیارموثرواقع شودچراکه سبب بروزسلامتی بیشتر وکاهش آسیب ها  شود .

درخصوص اینکه آياسبك زندگى شماسالم است؟نظرشمادراين خصوص چيست ؟ می گویند :

سبک زندگی من بیشتردرخصوص ذهنی وتئوری سالم است. یعنی اعتقاد دارم یکسری چیزهایی که درست هست رومیشناسم وبهشان پایبندم امادرعمل به واسطه ی یکسری عادت هایی که عمری بهشون خوگرفتم یک مقدارسخت تراست مثلامیدونم که بایدورزش کنم و چه ورزشی رو هم بایدانجام بدم وحتی شروع هم می کنم امامعمولادرلابه لای مشغله وگرفتاری های زیادکاری وزندگی معمولاگم می شود یاتداخل باهاش پیش می آید که اولویت پیدامی کندبه ورزش که قاعدتاًنبایداین چنین باشد.

از لحاظ تغذیه خیلی برایم مهم است که چه غذایی می خورم واین غذاهادارای چه موادغذایی می باشند.

روی فیلم هایی که می بینم،  موسیقی که گوش می دهم ویا کتاب هایی که می خوانم دقت می کنم .

این کارهامحدودیت یاآزارخودنیست، بلکه یک انتخابی است که مبتنی برعلاقه می باشد .

ودرآخرفرمودندکه ازهمه ی چیزهایی که آدم های اطرافم راسطحی بارمی آوردوآدم هارادچارشرطی شدن می کنندوسبب می شوندکه افراددرموقعیت های مشابه به یک صورت عمل کنندبی زارم .

و یکی دیگرازچیزهایی که سبب انزجاربنده می شود این است که همه ی آدم ها ازیکسری فرمول ازپیش تعیین شده استفاده و بدون خلاقیت زندگی کنند .

 

نظر بدهید 227  بازدیدها
برچسب ها
حانیه جهان تیغ

نظر شما

تبلیغات

   

ماهنامه فرهنگی ، هنری ، اجتماعی ذهن آویز با تلاش جمعی از فرهیختگان و صاحبنظران جامعه در صدد است تا با رویکرد سلامت محور به مسائل جامعه بپردازد. این ماهنامه ، 28 ام هر ماه به صورت تمام الکترونیک از طریق وبگاه www.zehnavizonline.ir با مجوز رسمی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی منتشر می شود.خوشحالیم قدمی هرچند کوچک برای سلامت جامعه بر می داریم.

ذهن آویز

 

ما از کوکی ها برای بهبود وب سایت استفاده می کنیم. برای مشاهده اطلاعات بیشتر مراجعه کنید به سیاست کوکی ها. من در سایت از کوکی ها استفاده می کنم. قبول کردن