سرآغاز شماره مرداد 98

31 مرداد 1398
نویسنده:  

دوستی، تمدن وفرهنگ گفتن همواره نیاز به
ساع تها، بلکه روزها مکاشفت در این زمینه
دارد. واژ ههایی چون فرهنگ، تمدن که منشاء
از تاریخ دارد همواره توسط ملل های مختلف
معانی و تفاسیر یکسان اما در موقعی تهای
متعدد تفسیری متفاوت به خود اختصاص داده
است.
گذر تاریخ و مرور تمد نهای متعدد همواره
توانست هاست دانش و تجارب گسترد های برای
بهزیستی آدمی در دسترس او قرار دهد و طی
قر نها فرهنگ ملل مختلف را صیقل داده
بتواند بن مایه زیست آدمی و سلامت جسم و
روان وی را رقم بزند.
در این شماره بر آن شدیم تا با مروری
هرچند مختصر به تعاریف کوچکی از این
مفاهیم پرداخته و تفاسیر خود را از تولد، زیستن
و سوگ رقم بزنیم .
ماه عبودیت پروردگار و قربان کردن
آ نچه غیر از رضایت اوست با مرداد ماه
ما را برآن داشت که بخواهیم از تمدن
و فرهنگ کهن ودیرینه سخن به میان
آوریم.
در این شماره ضمن پرداختن به سوگ
و سازگاری با آن و معرفی رشت ههای
تحصیلی و شغلی مرتبط، معلولیت و
بارداری، طی مصاحبه ای اختصاصی با
بانوی موتورسوار برآن شدیم تا با نگاهی
به توانمندی های زنان و نقش اثر گذار
آنان در سلامت خانواده و جامعه، مروری
بر این امر مهم فرهنگی داشته باشیم.
امید است این شماره نیز مطلوب نظر
خوانندگان محترم قرار بگیرد.

نظر بدهید 136  بازدیدها
برچسب ها
انیس خوش لهجه

نظر شما

تبلیغات

   

ماهنامه فرهنگی ، هنری ، اجتماعی ذهن آویز با تلاش جمعی از فرهیختگان و صاحبنظران جامعه در صدد است تا با رویکرد سلامت محور به مسائل جامعه بپردازد. این ماهنامه ، 28 ام هر ماه به صورت تمام الکترونیک از طریق وبگاه www.zehnavizonline.ir با مجوز رسمی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی منتشر می شود.خوشحالیم قدمی هرچند کوچک برای سلامت جامعه بر می داریم.

ذهن آویز

 

ما از کوکی ها برای بهبود وب سایت استفاده می کنیم. برای مشاهده اطلاعات بیشتر مراجعه کنید به سیاست کوکی ها. من در سایت از کوکی ها استفاده می کنم. قبول کردن