مدیریت عاشورایی

08 شهریور 1398
نویسنده:  

1-به نظر شما چرا برنامه هاي محرم دچار انحراف شده است؟دو عامل اصلي مطرح است اول نگاه کاسب کارانه برخي مداحان و واعظان و دوم نگاه هيجان طلبانه بچه هيئتي ها.

 

2-آيا اشک ريختن باعث پاک شدن همه گناهان مي شود؟ خير حتي خون که از اشک بالاتر است، باعث پاک شدن گناهان حق الناس نمي‌شود چرا که امام حسين عليه السلام فرمودند هرکس بدهي و ديني بر گردن دارد برود بدهي اش را پرداخت کند چرا که در غير اينصورت مسئول خواهد بود در واقع مي‌توان گفت اشک ممکن است گناهان به موجب به جا نياوردن فرايض را پاک کند اما آن هم به شرطها و شروطها

3-به نظر شما واقعه عاشورا را چگونه بايد مطالعه کرد؟ اول زندگي امام حسين عاشورا را بررسي ميکنيم بعد عاشوراي امام حسين را تحليل مي کنيم در غير اين صورت دچار وارونگي تاريخي شده ايم

4-آيا لقب کلب الحسين را مي‌توانند افرادي به بهانه ارادت به امام حسين به خود يا فرزندان خود بگذارند؟ هرگز حتي ما کلب الله هم نيستيم خدا ما را انسان آفريده نه سگ و حق نداريم عزت نفس خود را با اين عناوين پايين بياوريم

5-اينکه بعضي به عمر سعد نسبت زنا مي دهند آيا صحيح است ؟خير ما حق نداريم به خاطر جرم فردي به او نسبت ناروا بدهيم در کتاب داستان راستان شهيد مطهري داستاني هست به نام پيوندي که براي هميشه بريده شد داستان فردي است که به شخصي نسبت  زنا داده و امام صادق عليه السلام دوستي خود را با فرد تهمت زننده براي هميشه قطع کرد

6-به نظر شما محرم مهمتر است يا ماه رمضان ؟البته ماه رمضان، ماه نزول قرآن است ماه روزه داري و ماه خاص مسلمانان اما بعضي شيعيان افراط به خرج داده و محرم را از رمضان پررنگ تر کرده اند

7-به نظر شما چه قرائتي بيشترين ثواب را در ماه محرم دارد ؟مطمئناً قرائت قرآن اما متاسفانه بعضي زيارت عاشورا را بالاتر از قرآن جلوه دادند که اين انحراف بزرگي است

8-نخل هايي که در ماه محرم در هيئت ها مي چرخانند نماد چيست؟ اين نخلها نماد درخت مقدس هستند که از چوب بيد سبز ساخته شده و نماد جاودانگي بوده است ابتدا در مراسم مرگ سياوش سو و شون به کار مي‌رفته و به تدريج به مراسم عزاداري امام حسين راه يافته است

9-اشعاري از حافظ شيرازي که به امام حسين ع نسبت مي‌دهند آيا صحيح است؟ نه خيلي، بعيد است چون حافظ سني مذهب و از فرقه شافعي بوده است برخي از اشعارش را وقتي به امام حسين و واقعه عاشورا نسبت ميدهيم خيلي زيبا و جالب است اما مسئله اين است که شعر حافظ را مي‌توان در فضاهاي مختلف تعبير و تفسير کرد که خيلي هم قشنگ درآيد اما در واقعيت اين نيست که با اين موضوع سروده شده باشد

10-کلمه روضه از کجا گرفته شده است؟ کلمه روضه از کتاب روضة الشهداي ملا حسين واعظ کاشفي است که متاسفانه سراسر دروغ است ولي خيلي از وعاظ به دليل تنبلي از تحقيق ،اين کتاب را اصل قرار داده و فقط از روي آن مي خوانند ملاحسين واعظ در سبزوار خود را شيعه و در هرات خود را سني مي‌ناميد و اساسا انسان معتبري نبوده بلکه فردي کذاب و بسيار دروغگو به شمار مي‌رود

11-سنگ ترازوي قبولي عزاداري در ماه محرم چيست؟ برخلاف آن که عده‌اي قشري نگر(ظاهر نگر )فقط اشک را سنگ ترازو مي‌دانند سنگ ترازوي واقعي معرفت و تاثيرگذاري بر رفتار است

12-به نظر شما جايگاه اشک در عزاداري چيست؟ زماني که انسان به معرفت عميق دروني برسد اشک او جاري مي شود و اين اشک نشانه صفاي باطن است و ارزشمند است اما اشک‌هاي معامله‌گرانه برخي براي پاک شدن آن هم از گناهاني که هنوز شوق آن را دارند کاري عبث است

13-به نظر شما زيارت چند نوع است و کدام مهمتر است ؟ زيارت فيزيکي که زيارت مرقد امام حسين است و زيارت معنايي که زيارت انديشه هاي والاي امام است که بر زيارت نوع اول تقدم دارد

14-به نظر شما ديدگاه مولانا درباره امام حسين چيست؟ مولانا با اينکه اهل تسنن و سني مذهب است تسبت به امام حسين ارادت خاصي دارد و امام را گوشواره جهان خلقت مي داند

15-به نظر شما زيباترين اشعار سروده شده براي امام حسين را چه افرادي سروده اند؟عرفاني ترين شعر سروده شده براي امام حسين از سوي عمان ساماني مي دانم و سوزناک ترين شعرها را در شعر استاد علي معلم ديدم و اجتماعي ترين شعر عاشورايي را در شعر دوست بزرگوارم آقاي سعيد بيابانکي

16-به نظر شما نحوه نشان دادن امام حسين به جامعه صحيح بوده است؟خير ما بيشتر از آن که روح خندان امام حسين را به مردم نشان دهيم به جسم خونين امام توجه کرديم و به جاي لايه هاي زيبا و عرفاني به لايه هاي سياه و تاريخي آن هم با حجمي از خرافات مواجه شديم

17به نظر شما وظيفه اصلي سخنرانان عاشورايي چيست؟ به نظر اينجانب مأموريت اصلي تغذيه عقول مردم است نه تحريک عواطف آنان و ارزش مهم در بازگويي واقعه فراموش نشود( واقعيت نمايي)

18-اولين گروهي که بر امام حسين عزاداري رسمي کردند چه افرادي بودند ؟آل بويه در قرن چهارم و اين گروه علاوه بر اهداف معنوي به دنبال هويت بخشي به شيعه از طريق حوادث خاص بودند

19-به نظر شما کليد واژه هاي عاشورا کدامند ؟به نظر من سه تاست ”عزت و حريت و ابديت”

20-در مورد حضرت سکينه مي‌شود توضيح بفرماييد ؟حضرت سکينه فرزند امام حسين است و به نقل تاريخ هنرمند موسيقي دان و در کنار اين موارد از پيام‌رسانآن مهم عاشورا بوده است

21-به نظر شما در معرفي حضرت زينب چه ضعف هايي ديده مي شود؟ حضرت زينب سلام الله عليه عقيله العرب و يک محدثه و به نوعي دانشمند بوده و در عين حال مدير سخنران حاذق بودند اما بعضي‌ها اين شخصيت را فقط در حد يک خواهر گريان براي برادر نشان داده‌اند

22-به نظر شما وسعت تحريفات عاشورا به کاستي است يا فزوني؟ در بين جوامع روشنفکر رو به کاستي است و در جوامع سنتي و قشري نگر رو به تزايد است

23-نقش صفويه را در عزاداري امام حسين چه مي دانيد ؟صفويه به زغم  خودشان حرکات بزرگي انجام داده اند اما واقعيت اين است که به لحاظ محتوايي شيعه را از شيعه سرخ به شيعه سياه تبديل کردند صفوي با اينکه دسته هاي عزاداري هم داشتند حجم زيادي از خرافات مثل نماد صليب و غيره را از مسيحيت وارد اسلام کردند

24-به نظر شما يزيد کامل معرفي شده است؟ يزيد سه وجه دارد اخلاقي جنايي و سياسي و امام حسين بيشتر با پرونده سياسي ايشان مشکل داشت و حال آنکه ما بيشتر روي پرونده جنايي و اخلاقي يزيد مانور مي دهيم

25-ريشه قمه زني از کجاست و نظرتان در اين خصوص را بيان کنيد؟ بعضي‌ها معتقدند حضرت زينب در اثر فشارهايي که بر ايشان وارد شده سرخود را به محمل کوبيد و خون جاري گشت و بر اساس آن رسم غلط قمه زني مطرح شد که واقعاً هم غير عرفي و هم ضد عقلاني است

26-به نظر شما بايد ها و نبايد هاي سخنراني با موضوع عاشورا چيست؟ اين که سخنرانان تغذيه عقول بکنند و نه تحريک عواطف، چون وقتي تحريک عواطف هدف شد آنگاه سخنرانان به هر دروغي متوسل مي‌شوند

27-وجه غالب تعزيه را در چه مي دانيد؟ در هنرمندي افراد و اين که همزمان از هنرهاي عديده‌اي استفاده شده است

28-مهمترين پيام عاشورا را چه مي دانيد؟ درس آزادگي و زير بار ظلم نرفتن و مهمتر اينکه در کنار مظلوم باشيم نه ياور ظالم

29-رمز ماندگاري عاشورا را در چه مي دانيد؟ در يک حرکت خالص براي خدا و حرکتي که مبناي آن ابعاد الهي دارد و نه ابعاد انساني

30-چگونه مي توان تاثيرگذاري هيات بر افراد را بررسي کرد ؟بسيار ساده است، تفکر گفتار و رفتار شخص هيئتي را قبل از شروع ايام سوگواري و بعد از آن مشاهده کنيم و اگر تغيير مثبتي ديديم هيئت رفتن براي اين فرد موثر بوده وگر نه عمر خود را تلف کرده است

31-افرادي که مثلاً گناهي را در طول سال مرتکب مي شوند و در دهه محرم از ارتکاب به آن خودداري مي کنند چگونه افرادي هستند؟اين افراد رفتار نمايشي دارند و تغييري که به رفتار پايدار منجر نشود ارزشي ندارد و انساني که 355 روز گناه انجام مي دهد با آنکه 365 روز به آن ارتکاب مي‌ورزد تفاوت چنداني ندارد

32-جمله ”ان الحياه عقيده و جهاد"از امام حسين است؟خير اين جمله از احمد شوقي است و ربطي به امام حسين  ندارد

33در جايي به مهندسي مجدد هياتهاي مذهبي اشاره کرده ايد منظور چيست؟منظورم پرداختن  مجدد چه محتوايي و  چه ساختاري در بدنه هياتهاست و اينکه خيلي فعالينها بازتعريف شوند و خيلي مسايل حاشيه اي جاي خود را به مسايل اصلي بدهند .

 

34-آرامگاه حضرت زينب در کجاست؟در دو روايت سوريه و مصر را ذکر کردند اما آيت الله مرعشي در کتاب اخبار زينبيات شرح مي دهد که آرامگاه حضرت زينب در قاهره مصر است نه در شام سوريه

35-اسامي همچون ديوانگان حسين براي هيات مذهبي را چگونه مي بينيد؟ امام حسين به انسانهاي عاقل نياز داشته و دارد و نه افراد ديوانه اينکه ديوانه را در اينجا واژه عرفاني بدانيد صحيح نيست چرا که هيچ مبناي عرفاني ندارد ،بيشتر نوعي هيجان است

36-آيا در زيارت عاشورا لعن به خلفاي سه گانه وجود دارد ؟خير در نسخه اصلي زيارت عاشورا که در آستان قدس است و متن آن منسوب به امام باقر است به اولي و دومي و سومي اشاره نشده است

37-چه کتاب هايي را براي جوانان در خصوص عاشورا توصيه مي کنيد ؟کتاب پنجاه سال پس از پيامبر از دکتر شهيدي ،کتاب تحريفات عاشورا از دکتر ضيائي و امام حسين و ايران از کورت فيشلر

38-کتابي که در زمينه عاشورا تاليف کرده ايد را لطفاً معرفي کنيد؟ کتاب مديريت عاشورايي توسط مجتمع فرهنگي عاشورا به چاپ رسيده ودر سالهاي اخير بخش مديريت زندگي از منظر دعاي عرفه هم ضميمه آن شده است

39-به نظرتان بين هياتي شدن و حسيني شدن تفاوتي است؟ بله بسيار زياد ،هيئتي شدن يک پيراهن مشکي مي‌خواهد و حاضر شدن در هيئت، اما حسيني شدن به خودسازي و معنويت نياز دارد که هم انگيزه مي‌خواهد هم حوصله و هم مراقبت از فکر و ذکر

40-به نظر شما چرا با وجود اين همه هيئت و ذکر امام حسين تغييري را در جامعه مشاهده نمي‌کنيم ؟چون اساسا از عاشورا به دنبال تغيير نيستيم عاشورا سرقفلي تعدادي از مداحان و واعظان شده و مردم مي‌خواهندبه تخليه هيجانات بپردازند نه تجليه معنويات ،حاصل همين مي شود که هر سال در هيئت‌ها طبلهايمان بزرگتر مي شود نه انديشه‌هايمان..

 

نظر بدهید 67  بازدیدها
برچسب ها
دکتر حسین علیان

نظر شما

ماهنامه فرهنگی ، هنری ، اجتماعی ذهن آویز با تلاش جمعی از فرهیختگان و صاحبنظران جامعه در صدد است تا با رویکرد سلامت محور به مسائل جامعه بپردازد. این ماهنامه ، 28 ام هر ماه به صورت تمام الکترونیک از طریق وبگاه www.zehnavizonline.ir با مجوز رسمی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی منتشر می شود.خوشحالیم قدمی هرچند کوچک برای سلامت جامعه بر می داریم.

ذهن آویز

 

ما از کوکی ها برای بهبود وب سایت استفاده می کنیم. برای مشاهده اطلاعات بیشتر مراجعه کنید به سیاست کوکی ها. من در سایت از کوکی ها استفاده می کنم. قبول کردن