و دوباره زندگی

26 ارديبهشت 1399
نویسنده:  

امروز به سراغ معرفی کتاب زیبا و ارزشمند اهدای عضو طلوعی دوباره می رویم اما ابتدا به بیان مختصری از این کتاب می پردازیم:

 

در این کتاب توضیحات کامل درمورد وضعیت کما و مرگ مغزی بیان شده است که به آسانی افق روشنی در ذهن خواننده باز می کند. این کتاب می گوید که وضعیت کما با مرگ مغزی بسیار متفاوت است به گونه ای که فردی که به کما رفته می تواند دوباره به زندگی عادی خود بازگردد. البته این وضعیت را باید متخصصان مغز و اعصاب تایید کنند. به طوری که اگر مغز هنوز زنده باشد فرد دچار کما شده و احتمال برگشت آن حتی بعد مدت هایی طولانی و گذشت چندین سال هم وجود دارد. زیرا بیمار خودش به صورت طبیعی نفس می کشد و فقط مغز برای مدتی هوشیاری ندارد. در مرگ مغزی فرد به صورت طبیعی نفس نمی کشد و تنفس خود را از طریق دستگاه انجام می دهدکه بیمار باقطع کردن دستگاه می میرد و در این کتاب نویسنده توضیحات کاملی درمورد دستگاه عصبی انسان داده است با زبانی بسیار ساده و گویا که خواننده به راحتی مفاهیم را متوجه می شود. مثلا می گوید دستگاه عصبی انسان شامل دو قسمت مرکزی و محیطی می باشد. بخش مرکزی قسم تهایی از دستگاه عصبی می باشد که در یک محفظه استخوانی )حفره کاسه سر و ستون مهره ها( واقع شده اند. قسمت داخلی ستون مهره ای را نخاع و بخش داخلی کاسه سر را مغز می نامند.

کما: واژ های یونانی معادل خواب عمیق است که به وضعیتی از ناهوشیاری گفته می شود که در آن شخص هیچ گونه آگاهی نسبت به خو د و اطرافیانش ندارد و باچشمان بسته دراز کشیده است. در این شرایط شخص نه تنها به محر کهای نور و صدا واکنش نشان نمی دهد بلکه با دریافت دردنا کترین محرک های فیزیکی هم به هوش نمی آید و توانایی انجام حرکات ارادی را ندارد. برای این که وضعیت بیمار با دیگر موارد ناهوشیاری اشتباه گرفته نشود بایستی این وضعیت تا یک ساعت ادامه داشته باشد.

کما یا اغما می تواند براثرآسیب دیدن مغزرخ دهد. ضربه مغزی افت شدید فشارخون سکته و خون ریزی مغزی محرومیت و کمبود اکسیژن مسمومیت سیستم اعصاب مرکزی )اغلب به واسطه بیش ازمصرفی دارو و یا مواد مخدر( هرکدام می تواند به مغز آسیب رسانده و در نهایت عامل وارد شدن شخص در وضعیت کما بشود. در پاره ای ازموارد هم تجویز دارو توسط پزشک برای پیشگیری از درد بسیار شدید و یاحفظ عملکرد مغز از ضربه مغزی می تواند فرد رابه کما ببرد. فرآیند بهبودی مغز می تواند روزها و هفته ها طول بکشد. اگرچه پیش بینی مدت زمانی که شخص درکما خواهد بود بسیار

سخت است اما در اغلب موارد ممکن است بیمار پس از 2یا 4 هفته به تدریج به هوش بیاید. اگر شخص بیمار پس از گذشت این مدت از کما بیرون نیاید ممکن است به یکی از سه وضعیت سندروم قفل شدگی زندگی نباتی و مرگ مغزی تغییر وضعیت بدهد. این که شخصی در کما فرورفته باشد چه سرنوشتی

خواهد داشت به مواردی چون علت ایجاد کما محل آسیب دیدگی در مغز همچنین گستردگی و شدت قوت آن ارتباط دارد. همچنین بهبودی درصورت بیرون آمدن ازکم ا به همین موارد بستگی دارد و بسته به شدت وضعف آ نها بیمار می تواند بهبودی نسبی و یا درمواردی بهبودی کامل راحاصل کند.

 

علائم و نشان ههای سندروم قفل شدگی:

این سندروم نشان از وجود یک وضعیت بالینی پیچیده دارد که در آن بیمار علی رغم داشتن هوشیاری کامل عملا در بدن ناتوان محبوس شده است. در این وضعیت بیمار جز حرکات محدود چشم قادر به انجا محرکات ارادی چشم قادر به انجام حرکات ارادی دیگری نیست و چون قدرت تکلم را هم از دست داده است تنها از طریق حرکت چشم قادر به انجام حرکات اداری دیگری نیست و چون قدرت تکلم را هم از دست داده است تنها از طریق حرکت چشم می تواند با اطرافیا ن خود ارتباط برقرارکند.

 

 

من کارت اهدای عضو دارم بیایید شماهم به پویش کارت اهدای عضو بپیوندید.

 

 

نشانه ها ی مرگ مغزی:

با این همه لحظه واقعی مرگ لزوما زمانی نیست که تپش قلب متوقف شود و یا تنفس ازکار بیافتد. مرگ مغزی به عنوان یکی از نشان ههای قطعی مرگ می تواند ساع تها قبل ازمرگ رخ دهد. براساس تعریف مرگ مغزی یاکمای غیرقابل بازگشت به وضعیتی اطلاق می شود که درآن بیمار تمامی عملکردهای مغز خود را ازدست داده است واین وضعیتی بایستی برمبنای تشخیص متخصص غیرقابل بازگشت قلمداد می شود. عملکرد مغزی می تواند به عدم واکنش بیمار درمقابل تحریکات حسی و کلامی ازبین رفته و رفلکس های مردمک و قرینه چشم و عدم فعالیت تنفس اشاره کرد. اگرچه در این شرایط ضربان قلب دستگاه تنفس مصنوعی همچنان ادامه دارد اما بازگشت بیمار غیرممکن است و به محض ازکارانداختن دستگاه تنفس مرگ قطعی بیمار رخ خواهد داد.

مغز خود از دو نیمکره ی به ظاهر هم شکل تشکیل یافته است که این دو نیمکره توسط پل هایی به یکدیگر متصلند. هر کدام از این نیمکره ها توسط دو شیار حقیقی و یک شیار فرضی به چهار قسمت تقسیم می شوند که عبارتند از: قسمت پیشانی، قسمت آهیانه، قسمت گیجگاهی و قسمت پس سری. هر کدام از این قسمت ها مسئول یک فرآیند شناختی و یا عملکردی در انسان می باشند و هر یک توسط سرخرگی مختص به خود مشروب و تغذیه می شوند که اختلال در خون رسانی هر قسمت منجر به اختلال در قسمتی از عملکرد انسان می شود. قسمت انتهایی بخش پیشانی )از خارج( مسئول حرکت اندام فوقانی و همین بخش از داخل، مسئول حرکت اندام تحتانی است و یا بخش قدامی قسمت آهیانه مسئول حواس پنج گانه است، قسمت شنیداری در بخش گیجگاهی و قسمت دیداری در بخش پس سری است.

 

علل شایع مرگ مغزی کدامند؟

۱. تصادفات رانندگی

۲. وارد آمدن ضربه شدید به سر

۳. سقوط از ارتفاع

۴. غرق شدن در آب

۵. مسمومیت ها

۶. خونریزی داخلی مغز و سکته مغزی.

 

عوامل فوق چگونه منجر به مرگ مغزی م یشوند؟

چهار رگ اصلی که از گردن وارد جمجمه می شوند وظیفه خون رسانی به مغز و ساقه مغز را به عهده دارند. برخی موارد مانند ضربه به سر، خونریزی مغزی ناشی از پاره شدن عروق مغزی، تومورهای مغزی و ... موجب بالا رفتن فشار داخل مغز شده و به دلیل غیرقابل اتساع بودن استخوا نهای جمجمه، فشار بالا، موجب بسته شدن عروق داخل مغز م یشود.همانطور که قبلا نیز گفته شد این واقعه منجر به قطع خون رسانی به سلول های مغزی شده و کلیه سلو لهای مغز و ساقه مغز به طور کامل تخریب م یگردند.گاهی به علت قطع اکسیژن رسانی به مغز برای مثال خفگی یا ایست قلبی تنفسی بدون قطع

خون رسانی همه سلو لهای مغز و ساقه مغز با هم تخریب شده و مرگ مغزی اتفاق م یافتد. به دلیل تخریب کامل سلول ها در مرگ مغزی امکان بازگشت عملکرد سلو لها و بازگشت بیمار به زندگی، به هیچ عنوان وجود ندارد؛ که این تفاوت اصلی مرگ مغزی با کماست.

 

 

تشخیص مرگ مغزی چگونه داده م یشود؟

بلافاصله بعد از شناسایی مورد مشکوک به مرگ مغزی، از واحد فرآهم آوری اعضا، هماهنگ کننده اهدای عضو )که همان معاینه کنند هی اولیه است(، بر بالین بیمار حاضر م یشود و بیمار را ویزیت م یکند. ابتدا شرح حال بیماری و پرونده بیمار، به دقت بررسی می شود، سپس بیمار از نظر عملکرد اعصاب ۱۲ گانه ساقه مغزی )تمامی معاینات مربوط به قشر و ساقه ی مغز( با وسواس تمام معاینه می شود و از بیمار، نوار مغز گرفته می شود.

 

استخوانم را آرد کن و نانش را ببخش به پرنده ای

که دقیقه ای ازعمرش باقی مانده است

دهانم را از چهره زردم باز کن

و به آنانی ده

که دلی برای سخن گفتن دارند و اما دهانی ندارند

شمس لنگرودی

 

 

نظر شما

ماهنامه فرهنگی ، هنری ، اجتماعی ذهن آویز با تلاش جمعی از فرهیختگان و صاحبنظران جامعه در صدد است تا با رویکرد سلامت محور به مسائل جامعه بپردازد. این ماهنامه ، 28 ام هر ماه به صورت تمام الکترونیک از طریق وبگاه www.zehnavizonline.ir با مجوز رسمی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی منتشر می شود.خوشحالیم قدمی هرچند کوچک برای سلامت جامعه بر می داریم.

ذهن آویز

 

ما از کوکی ها برای بهبود وب سایت استفاده می کنیم. برای مشاهده اطلاعات بیشتر مراجعه کنید به سیاست کوکی ها. من در سایت از کوکی ها استفاده می کنم. قبول کردن