اقتصاد سبز ( راهنمایی برای مدیران معادن)

29 شهریور 1399
نویسنده:  

راهنمایی برای شناسایی و استفاده از شاخص ها به عنوان ابزاری برای شناسایی مسائل و سیاست گذاری  به سوی اقتصاد سبز

 

اقتصاد سبز چیست؟

اقتصاد سبز به طور قابل ملاحظه ای ریسک های محیط زیستی را کاهش می دهد از سوی دیگر منجر به بهبود رفاه و عدالت اجتماعی می گردد. در یک تعریف ساده اقتصاد سبز یعنی تولید کربن کم، هم زمان با منابع کارآمد. اقتصاد سبز در واقع شامل رشد درآمد و اشتغال هم زمان با سرمایه گذاری خصوصی و عمومی که موجب کاهش انتشار کربن و آلودگی،  افزایش انرژی  و کارایی منایع می شود که حفظ تنوع گونه ای و اکوسیستم را در پی دارد. هرچند باید در نظر داشت که سرمایه گذاری ها می بایست با هدف عموم مردم، اصلاحات سیاسی و تغییر مقررات  عمومی همراه باشد. کشورهای توسعه یافته با تغییر ساختارهای خود در زمینه سیاسی، اقتصادی و محیط زیستی کشور خود را در مسیر توسعه پایدار قرار داده اند و این امر موجب کاهش بسیاری از چالش های آنان در زمینه تغییرات آب و هوایی، کمبود منابع آب، کمبود مواد غذایی، کاهش از دست رفتن منابع طبیعی و کاهش آلودگی هوا، آب و خاک گردیده است.

چگونه اقتصاد سبز اندازه گیری می شود:

گستره وسیعی از شاخص ها از قبیل شاخص های اقتصادی، شاخص های محیط زیستی و شاخص های پیشرفت و رفاه برای اندازه گیری اقتصاد سبز استفاده میشود که انتخاب نوع شاخص بستگی به شرایط ملی دولت ها دارد.

در ادامه مقاله راهنمایی ذکر گردیده است که به شما کمک می کند تا به انتخاب شاخص ها بپردازید و از آنها به عنوان یک ابزار برای شناسایی موارد اولویت دار همچنین ارزیابی ، تنظیم و بررسی سیاست های  اقتصاد سبز استفاده کنید. شکل زیر بررسی کلی و اجمالی مراحل یکپارچه تصمیم گیری شما در فرآیند مدیریت اقتصاد سبز می باشد.

 

جدول زیر خلاصه ای از گام های کلیدی است که می توانید برای سیاست گذاری در حوزه اقتصاد سبز در معدن انجام دهید. توجه داشته باشید  ستون سوم شاخص های مورد اندازه گیری است که تعدای از آنها  بر اساس نوع پروژه شما می تواند بررسی نشود.

مرحله

اقدامی که باید انجام شود

شاخص های مورد اندازه گیری

1. شناسایی مسئله(مسائل و اهداف سیاسی می تواند مرتبط با محیط زیست، اجتماع، اقتصاد باشند.)

 

1. مراحل بالقوه خطرناک و نگران کننده را شناسایی کنید.

میزان تولید باطله (تن/سال)، آلودگی خاک ، آلودگی هوا PPM ، آلودگی آب(BOD mg/L) ،افزایش فلزات سنگین خاک ، جنگل زدایی(هکتار/سال) ، میزان انتشار دی اکسید کربن ، تولید محصولات ، کشاورزی(تن/سال)

2. ارزیابی مسئله و ارتباط آن با محیط زیست

میزان بارش باران (میلیمتر در سال)، فرسایش خاک ، میزان خشکسالی منطقه ، ذخایر فلز استخراج شده(تن /سال)، مصرف سوخت های فسیلی(BTU/YEAR)

3. تجزیه و تحلیل کامل مسئله

جمعیت منطقه، جمعیت شهرنشین، میزان استفاده از علف کش ها (تن/سال) ، میزان مصرف آب(لیتر/سال)

4. تجزیه و تحلیل کامل مسئله بر اقتصاد، محیط زیست و جامعه

 نرخ بیکاری منطقه، محل دفن مناسب باطله معدنی، دسترسی مردم منطقه به آب شرب مناسب، فعالیت های معدن و از بین بردن خاک کشاورزی منطقه، گردشگری(توریست/سال)، بیماری های ایجاد شده در منطقه

2.سیاست گذاری(تجزیه و تحلیل سیاست گذاری بر مسائل و فرصت ها و مزایا و معایب اجرای سیاست ها تاکید دارد.)

 

1. شناسایی خروجی مورد نظر: تعریف اهداف سیاسی

 

اهداف توسعه هزاره، طرح استراتژیک تنوع زیستی، کاهش درصد باطله، افزایش تولیدات کشاورزی، افزایش کیفیت آب، افزایش کیفیت خاک

 

2. شناسایی گزینه های مداخله و شاخص های خروجی

 جمع آوری زباله، بازیافت و استفاده، مجدد(ریال /سال-تن/سال) ، بهبود کارایی

 

3. ارزیابی(تصمیم گیری مبتنی بر نتایج سیاست گذاری است و باید بر اساس پیش بینی اثرات سیاستگذاری محیط زیستی، اجتماعی و اقتصادی و رفاه جامعه باشد.)

 

1. برآورد تاثیرات سیاسی در بخش های مختلف

مصارف و پس اندازها(ریال/سال)

 ، کاهش هزینه های انرژی(ریال/سال)

، صرف جویی در مصرف آب(لیتر/سال)

2.تجزیه و تحلیل اثرات بر رفاه مردم

 به کارگیری و استخدام (فرد/سال)

، کاهش مصرف برق(ریال/سال)

، بیماری های مرتبط(فرد/سال)

3. تجزیه و تحلیل مزایا و معایب

 

صرفه جویی در مصرف انرژی(ریال/سال-%تولید ناخالص داخلی)

-، رقابت، بهره وری و تولید ناخالص داخلی(ریال/سال)

4. نظارت بر سیاستها و

ارزیابی(ارزیابی سیاسی استفاده از شاخص ها در دو بخش اثربخشی مداخلات واثرات غیر منتظره می باشد.)

 

1. اندازه گیری اثرات سیاسی در ارتباط با مسائل محیط زیستی

 تولید دی اکسید کربن(کیلوتن)

، ذخایر سوخت فسیلی BTU، تولید انرژی بی تی یو /سال

 

2. اندازه گیری سرمایه گذاری ها

کل هزینه سرمایه گذاری خصوصی/ دولتی(ریال/سال) ، صرفه جویی در مصرف انرژی(ریال/سال-%تولید ناخالص داخلی)

، رقابت، بهره وری و تولید ناخالص داخلی(ریال/سال)

3. اندازه گیری اثرات در سراسر بخش ها و در رفاه عموم جمعیت

 اشتغال و تولید درآمد(فرد/سال-ریال /سال)

، بیماری های مرتبط(فرد/سال)

موارد مرتبط

نظر شما

تبلیغات

   

ماهنامه فرهنگی ، هنری ، اجتماعی ذهن آویز با تلاش جمعی از فرهیختگان و صاحبنظران جامعه در صدد است تا با رویکرد سلامت محور به مسائل جامعه بپردازد. این ماهنامه ، 28 ام هر ماه به صورت تمام الکترونیک از طریق وبگاه www.zehnavizonline.ir با مجوز رسمی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی منتشر می شود.خوشحالیم قدمی هرچند کوچک برای سلامت جامعه بر می داریم.

ذهن آویز

 

ما از کوکی ها برای بهبود وب سایت استفاده می کنیم. برای مشاهده اطلاعات بیشتر مراجعه کنید به سیاست کوکی ها. من در سایت از کوکی ها استفاده می کنم. قبول کردن